چاپ
گروه: مصاحبه‌ها

 

علل و عوامل مردودي خواص در دوران انقلاب اسلامي

 مصاحبه خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس با دكتر سید حمید روحانی

 

خبرگزاري فارس: رئيس بنياد تاريخ پژوهي ايران معاصر قدرت طلبي و خود بزرگ بيني، ساده لوحي و باند بازي، فاميل پــروري و قوم و خويش پرستي را از جمله مهمترين علل رفوزگي خواص در تاريخ انقلاب اسلامي دانست.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، بيانات اخير مقام معظم رهبري مبني سقوط و رفوزه شدن برخي خواص موجب شد تا با سيد حميد روحاني مورخ برجسته انقلاب اسلامي و رئيس بنياد تاريخ پژوهي ايران معاصر، در خصوص علل سقوط برخي خواص و عملكرد اخير برخي از آنها به گفتگو بنشينيم، مشروح اين گفتگو به اين شرح است:

فارس: با سلام، آقاي روحاني شما دوراني را با آقاي كروبي در مجمع روحانيون گذرانده بوديد، برهمين اساس علت يا علل نامه نگاري جنابعالي به آقاي كروبي و انتشار آن چه بود؟
دكتر روحاني: تاخت و تاز بي شرمـانه‌اي كـه اين روزهـا به نظـام مقدس جمهوري اسلامي مي شود، براي هــر انسان با وجدان و با شرافتي كه شهوت جـاه و مقام او را كور وكر نكرده باشد، غم انگيز، درد آور و تحمل ناپذير است. عناصر ورشكسته و قدرت طلبي كه در انتخــابات دهمين دوره ريـاست جمهوري راي نياورده اند و آينده خود را سياه و تباه مي بينند، با حمله به نظــام جمهوري اسلامي مي خواهند از ملت قهرمان پــرور ايران انتقام بگيرند، چون اصل نظام در واقع مردم هستند و اهــانت به نظام در واقع اهــانت به مردم ايران است و در چنين شرايطي دفاع از نظام بر هر ايراني متعهد و با مسئوليت واجب و لازم است و همان گونه كه امام امت (س) فــرمودند: دفاع از نظـام از اوجب واجبات است كه بر همين اساس به آقاي كروبي نامه نوشته و آنرا رسانه‌اي كردم.

 

فارس: شما اين حق را براي هر فرد قبول داريد كه پيرامون شايعاتي كه مي‌شنود تحقيق كند و صحت و سقم آن را به دست آورد؟

دكتر روحاني: اتفاقا اين وظيفه هــر انسان متعهد و مسلمان است كه در استيفاي حقوق مردم سستي به خــرج ندهد و درباره اخبار ناگـوار و شايعات نگــران كننده به پرس و جو بپردازد، تحقيق و پيگيري كند. اگر آن شايعه مقرون به صحت بود حتما اقدام كند تا جلوي خلاف كــاري ها و قانون شكني هـا گرفته شود و خلاف كــاران به سزاي اعمال زشت خود برسند، ليكن پرس و جو و تحقيق با هوچي بازي و جــار و جنجــال تبليغاتي تفاوت دارد.

 

فارس: افرادي كه دلسوز نظام هستند در خصوص برخي خلاف‌هاي احتمالي در كشور چگونه بايد رفتار كنند؟

دكتر روحاني: آن افــراد وارسته اي كه دلسوز مردم هستند و در راه تحقق آرمان هـاي مردم كــار مي كنند و آسايش و آرامش مردم را مي خــواهند بي سر و صدا به تحقيق و تفحص مي پــردازند، بـا مقــامــات مربوطه ديدار و گفتگــو مي كنند و يــا طي نامه اي محـرمانه خواهــان روشن شدن حقايق مي شوند و يا هيئتي را براي روشن شدن حقــايق تعيين مي كنند و تـا به نتيجــه درست دست نيابند آرام نمي گيرند.

 

فارس: به نظر شما كساني كه باشنيدن برخي شايعات دست به بلندگو مي‌شوند چه اهدافي را دنبال مي‌كنند؟

دكتر روحاني: كساني كه بـا شنيدن يك شايعه بلندگـــو دست مي گيرند و جــار و جنجـــال راه مي اندازند دنبال كشف واقعيت هــا و جلوگيري از تجـــاوز به حقوق مردم نيستند بلكــه دنبال انتقـــام گيري و كسب پرستيژ با شگــردي كــاسب كـارانه هستند تا از اين راه خود را دلسوز مردم بنمــايانند و مشتي را دور خود جمع كنند تا بــراي آنها هــورا بكشند. آقاي كروبي اگر به راستي دنبال كشف حقايق بود اولا به نامه پراكني نياز نداشت، ثانيا نـــامه را به آقــاي هــاشمي رفسنجــاني نمي‌نوشت، ثــالثا به انتشار آن نــامه دست نمي زد. او بــا نگــارش نامه به آقاي هاشمي رفسنجاني و انتشار آن خواست بنزين روي آتش بريزد و بر طبل اختلاف بكوبد آنچــه من را بــرآن داشت كه به آقـاي كروبي نامه بنويسم وآن نامه را منتشر كنم، پيگيري برخي شايعـات از جانب او نبود، بلكه انتشار نامه سرگشاده از جانب او و زدن چوب حــراج به آبرو و اعتبار نظـام جمهوري اسلامي بود. ديگر كساني كه در اين باره به اعتراض برخاستند نيز همين نظر را دارند كه چــرا با آبروي نظـام بازي ميكنند ؟ چــرا شايعه سازي هــا و دروغ پردازي هــاي مهره ها و چهره هـاي وابسته به صهيونيست ها و آمريكـا را طي نامه هــاي سرگشاده با آب و تاب فـراوان رونق مي بخشند و آب به آسياب دشمن مي ريزند ؟ امروز من و شما اگر شايعه اي را كه دربــاره خــانواده يكي از شخصيت هـــا شنيديم آيا درست است كه آن را در يك نامه سرگشاده اي مطـرح كنيم و بگوييم كه نظــر مـا و هــدف مــا تحقيق است و چـون به آن شخصيت و خــانواده او علاقه مند هستيم مي خــواهيم پيرامـون صحت و سقم شايعــه اي كه شنيده ايم پــرس و جــو و كنكـاش كنيم ؟ آيــا اگــر دست به چنين كــاري زديم آن شخصيت و خــانواده او ما را دلسوز خـود مي پندارند ؟ يا خــواهند گفت با اين نامه سرگشاده با آبــروي ما بــازي كردند؟! بنابر اين جــاي ترديد نيست كساني كه با نامه سرگشاده شايعــات اثبات نشده را رواج مي دهند و نظــام را به زير سوال مي بــرند، دانسته يا ندانسته به ملت خيانت مي كنند و به نظــام از پشت خنجر مي زنند.
مثلا در گذشته هم در طول تاريخ انقلاب نظاير اين مساله را ديده ايم.آقـاي منتظـري نه از ديوار كسي بالا رفته بود و نه به ناموس كسي تجــاوز كرده بود، بــزرگ ترين جرم آقــاي منتظري اين بود كه دروغ پردازي هــا و شايعه سازي هـاي منافقين و ديگر مخالفين و معاندين را درنامه هاي سرگشاده خود مي گنجانيد و در واقع پاي آن شايعــات را امضا مي كـرد. امــام گويا به حق مي دانست كه در آينده منتظري هـايي سربلند مي كنند و يــاران و (دوستاني ) از جــرگه خــواص به رويارويي با نظــام مقـدس جمهوري اسلامي بــر مي خــيزند و به اسلام خيانت مي كنند ، از اين رو در نامه تاريخــي 6 / 1 / 68 آورد( ..از خــدا مي خواهم كه به پدر پير مردم عزيز ايران صبرو تحمل عطا فرمايد و او را بخشيده از دنيا ببرد تا طعم تلخ خيانت دوستان را بيش از اين نچشد ...) (صحيفه امام ج 21 ص 332).

 

فارس: براي برخي اين سوال مطرح است كه چگونه ممكن است كساني كه عمري را در مبارزه و زندان گــذرانده اند و زماني طولاني همراه امام بودند، امروز به نظام و انقلاب خيانت كنند؟

دكتر روحاني: اولا بايد دانست كه سابقه مبارزه داشتن و عمري در كنار امــام بودن نمي تواند معيار و ملاك داوري در باره افراد باشد. مگر شيخ علي تهراني سابقه مبارزاتي نداشت و شاگرد امام نبود؟ مگر شيخ حسينعلي منتظري حـاصل عمر امام شمرده نمي شد، ديديد چگونه به امــام پشت كردند و به آن مرد خدا خون جگر دادند . ثانيا ميان در خط امــام بودن تا در خط امام ماندن تفـاوت است، خيلي ها در خط امام بودند و يا ادعا داشتند در خط امام هستند اما سرانجام بريدند ، نتوانستند راه امام را ادامه دهند، راه و خط امام با نفسانيات منافات دارد. در خط امام و انقلاب بودن معيارهـا و ملاكاتي دارد كه روشن و مشخص است و ترديدي باقي نمي‌گذارد.

 

فارس: مشخصه‌هاي پيروان راستين امام چيست؟
دكتر روحاني: پيروان راستين امام(ره) هيچ گاه آبرو و حيثيت نظام را به بازي نمي گيرند، پيروان راستين راه امام هيچ گــاه سخني را كه مايه شادي و اميدواري دشمنان سوگند خــورده اسلام باشد بر زبان نمي آورند، ياران امام با شيطــان بزرگ (آمريكا ) ، انگليس و صهيونيست هــا هم صدا نمي شوند . امـــام از روزي كه نهضت را آغــاز كرد تــا روزي كه ديده از جهــان فـروبست هيچ گــاه موضعي نگــرفت و سخني بـرزبــان نياورد كه مايه خــرسندي، دل شادي و اميدواري استكـبار جهــاني و صهيونيسم بين المللي شود.

 

فارس: چرا؟

دكتر روحاني: چون راه امــام راه مردم است و راه مردم با راه جهــان خـواران و منافقان تباين كـلي دارد، ليكن امروز چگونه مي توانيم برخي از چهره هــا، گروه هـا و جمعيت هــا را در خط امـام بدانيم كه سخن هـــا و موضع گيري هــاي آنان آمريكــا و صهيونيست هــا و همه دشمنان اسلام را نه تنها به وجـد آورده بلكه به رقص آورده است. راستي امروز چه شده كه برخي از چهره هــا و (مجمع ها) با آمريكــا، انگـليس، رژيم صهيونيستي، سلطنت طلب هــا، سكولارها ، منافقين درون مرزي و بــرون مرزي و ديگر دشمنان سوگند خـورده اسلام و ايــران هم صدا شده اند و ننگ و رسوايي تــا آنجــاست كه امــروز رجــوي خون آشام كه دستش تا مــرفق به خــون ملت ايـران آغشته است براي آنان ستايش نامه مي فرستد؟ چه شده است كه سركــرده منافقين كه براي تـرور ياران امام از هيچ جنايتي پروا ندارد نسبت به هـرگونه تعرض نسبت به مير حسين موسوي و امنيت و سلامت او هشدار مي دهدو از دبير كــل شوراي امنيت ملل متحــد براي حفظ جــان نـــامبرده استمداد مي كند؟ سركــرده منافقين كــه روزگــاري نقشه ترور آقاي كـــروبي را مي ريخت امــروز چه شده است كه (آرزوي در امــان ماندن كـروبي از گزند رژيم آخوندي ) را دارد؟ آيــا اين عناصر در خط امام قـرار دارند كه چنين مورد حمايت و ستايش بيگانگان و بيگانه زدگـان قــرار گرفته اند، بي تـرديد از نظر ملت ايران آن دست و قلمي كه مايه خــرسندي و شادي منافقين ، صهيونيست ها و جهان خواران باشد بايد شكسته و نابود گردد و به گفته فــردوسي ( اين دست و قلم هر دو در خـاك به جهان پاك از اين هردو ناپاك به ) .
البته ممكن است اين جنابان براي تبرئه خـود از هم صدايي و هم نوايي با منافقان ، سلطنت طلبان، سكولارهــا، صهيونيست هـا و نفت خواران بين المللي به عوام فــريبي دست بزنند و چنين سفسطه بافي كنند كه بله منافقين براي خــراب كردن چهره ما و به زير سوال بردن موضع انقلابي ! و مترقيانه ! مــا به چنين تــرفندي دست زدند تا راه مــا را بي رهـرو سازند! اين سخن تا آن پايه كودكـانه و مفتضحانه است كه بايد از آنها پرسيد چـرا در درازاي 30 سال گذشته و در آن روزهايي كه اين جنابان در خط امــام حـركت مي كردند و سخنان امام را بــر زبان مي آوردند و اهداف امام را تكـرار مي كـردند، سركرده منافقين ستايش نامه اي براي آنهــا نفــرستاد تا آنان را در ميان مــردم خـراب كنند، چـــرا امروز اين ستايش نامه را براي ديگــر چهره هــا و شخصيت هــا كه با آمريكـــا و صهيونيست هـا هم صدا نيستند نمي فــرستندتا آنان را ميان مردم به زير سوال ببرند. ترديدي نيست كه منافقين و ديگر مزدوران جيره خوار آمريكــا با امام ، ياران امام و خط وراه امـام ستيزي آشتي ناپذير دارند و تا روزي كه ملت ايران به ويژه خواص در خط امام حـركت كنند منافقين براي ريختن خون آنان و نابودي آنان از هيچ جنايتي پروا نمي كنند و آن روز كه عناصري از خـواص كه اسير قدرت و شهرتند در گنداب خــودبيني و خودنمــايي سقوط كنند و از راه وخط امــام جـــدا شوند ، نورچشمان آمريكــا، صهيونيست هــا، منافقين و ديگر دشمنان اسلام خـواهند بود و البته اگر روزي استكبار جهاني و عوامل آن مانند منافقين به قدرت دست پيدا كنند ، همين نور چشمي هـاي ساده لوح و فــريب خـورده را پيش از ديگران به دار مي كشند و با زبان بي زباني به آنان خــواهند گفت كه شما اگر از عقــل سليمي برخــوردار بوديد به ولي نعمت خــود ( امــام خميني ) خيانت نمي كرديد و از راه او منحــرف نمي شديد، جزاي شما مرگ است.

 

فارس: سابقه تاريخي انحراف خواص به چه دوراني برمي گردد؟

دكتر روحاني: با مطــالعه تاريخ مي بينيم كه در هر عصري و در ميان هر نسلي عده‌اي از خواص در طول زمان از خط رهبران گام به گام دوري مي گزيدند و به انحراف كشيده مي شدند . نمونه بارز اين انحراف را در طلحه و زبير مي بينيم، با اينكه در طول حيات پيامبر اكــرم (ص) در كنار آن حضرت بودند ، در راه اسلام شمشير زدند ، حماسه هــا آفــريدند، در پي رحلت آن حضرت در كنار حضرت علي (ع) ايستادند، در دوران حــرمان و غربت آن حضرت او را تنها نگذاشتند و به صف مخــالفان نپيوستند، ليكن عـاقبت نتوانستند در برابر خواسته هاي نفساني و هوس هــاي شيطــاني تاب بياورند، سرانجام بريدند به انحراف كشيده شدند و به روي آن حضرت شمشير كشيدند.

 

فارس: علت مردودي خواص در طول تاريخ چه بوده است؟

دكتر روحاني: علل و عواملي در انحــراف خواص نقش داشته ليكن علت العلل را مي توان جــاه طلبي و مقام پـرستي دانست. بسياري از خـــواص در برابر شهوت مقام و منصب نتوانستند تاب بياورند و به بيراهه رفتند. طلحه و زبير تا روزي كه حضرت علي (ع) به حكومت نرسيده بود توانستند دندان روي جگر بگذارند و از قدرت چشم بپوشند ليكن آن روز كه حضرت علي (ع) به قدرت رسيدند آنها انتظار داشتند كه امام علي (ع) پاداش حــرمان و انزواي آنان را به آنها بدهد و دستشان را در پست و مقامي بند كند، ليكن آن حضرت آنان را براي احراز مقامي در حكومت اسلامي ، صالح وشايسته نديد و منصبي به آنان نداد، اينجــا بود كه نفسانيات بـر آنان چيره شد و آنان را به سركشي و طغيان واداشت و دين و ايمانشان را برباد داد.

 

فارس: علت انحراف خواص و مردودي آنها در جمهوري اسلامي را در چه عاملي مي‌دانيد؟

دكتر روحاني: عوامل گوناگــوني را مي توان در بيراهه پويي و كژ روي خواص در نظـــام جمهوري اسلامي برشمرد، اما من تنها به 3 عامل عمده در اين لغزش خواص اشاره مي كنم : اول اينكه قدرت طلبي و خود بزرگ بيني كه انسان ها را به سقوط مي كشاند و بسياري از كسان در اين ورطه از پاي در آمدند و نتوانستند از خطر بـرهند. قدرت طلبان تا روزي كه در راس قدرتند با نظــام و انقلاب هم سو و همراهند و مشكلي ريشه اي پديد نمي آورند، ليكن روزي كه از قدرت باز بمانند، مـردم به آنهــا راي ندهند و كساني كه در راس قدرت هستند به آنها بها ندهند و آنها را به بازي نگيرند، اينجاست كه فتنه گري ها آغاز مي شود، نامه هـاي سرگشاده به اين و آن، دم زدن از حقوق مردم ، نوحه سرايي براي جوانان و بيكاران ، آه و ناله از فشار و خفقان و هم صدايي با منافقان ، جهان خواران و ديگر دشمنان اسلان از نخستين واكنش هاي جاه طلباني است كه مي بينند از مقام و منصب باز مانده اند و سري توي سرها ندارند . خطر اين دسته از خواص اگر از منافقان و ديگر دشمنان اسلام بيش تر نباشد كم تر نيست.
دوم اينكه ساده لوحي كه همواره بزرگ ترين گزند را به بار آورده و آسيب هاي جبران ناپذيري براي ساده انديشان و از آن بدتر براي اسلام و نظام به همراه داشته است در اين گروه ديده شده است. بعنوان مثالآورده اند كه حسن بصري كه مرد ساده لوحي بود هنگـــام وضو گرفتن آب زيادي مصرف مي كرد؛ حضرت علي (ع) كه ناظر اين صحنه بود او را از اسراف در آب بر حذر داشت ، آن نامرد با زبان طعنه به آن حضرت پاسخ داد تو كه براي چند قطره آب چنين خست و حساسيت از خود نشان مي دهي چــرا در جنگ صفين آن گونه بي واهمه خون مسلمان ها را ريختي و از اسراف در خـونريزي پروا نكردي ؟ اين داستان مرا به ياد اعتراض نامه هـــاي شيخ حسينعلي منتظري به امام(ره) درباره اعــدام منافقان مي اندازد كه چه قشقرقي به راه انداخته بود و از كشتن جلاداني كــه دستشان تا مرفق به خون بي گناهان آغشته بود اظهار ناراحتي و نگراني مي كرد و به سوگ نشسته بود . ساده لوحي بــزرگ ترين ضعفي است كه بسياري را به تباهي و بدبختي كشانده و آلت دست شيادان و جــاسوسان قرار داده است. نامه پـراكني هـاي خلاف شرع كه اين روزها باب شده و در آن شايعه پراكني هــا و ياوه سرايي هـاي دشمنان اسلام با آب و تاب فراوان بازگو مي گردد ، چه بسا ريشه در سادگي عناصري دارد كه به راحتي آلت دست مي شوند.
و نهايتا باند بازي، فاميل پــروري و قوم و خويش پرستي ، سومين عاملي است كه در نظام جمهوري اسلامي بسياري رابه صف ضد انقلاب كشانده است . چرا امروز برخي از عناصري كه پيشينه درخشاني در مبارزه و انقلاب دارند با آمريكا، صهيونيستها، سلطنت طلب هــا، سكولارهــا و منافقين خون آشام در يك صف ايستاده اند و به يكديگــر نان قرض مي دهند؟ چون باندشان در راس كار نيست و نظـام جمهوري اسلامي به بستگان و نورچشمــان آنها بها نمي دهد و دستشان را براي سوء استفاده و رانت خــواري باز نمي گذارد و يا اينكه دولت از باند آنهـا كساني را به بازي نگرفته و دركابينه قـرار نداده است.

 

فارس: آيا سابقه خواص دليلي بر مصونيت آنها از خطا و اشتباه مي شود؟

دكتر روحاني: اگر پيشينه درخشان مايه مصونيت افراد از خطا واشتباه بود نبايستي شيخ علي تهراني سر سفره شراب صدام مي نشست و به امــام فحش و نــــاسزا مي داد ! شيخ حسينعلي منتظـري نبايستي آدم كشاني چون مهدي هـــاشمي را در آستين مي پــروريد و سرانجام هم قـرباني فاميل پرستي مي شد. برخي از چهره ها امروز نمي بايستي با شيطان بزرگ، رژيم صهيونيستي و استكبار جهــاني هم صد ا مي شدند و براي راديوي بيگــانه و بوق هاي تبليغاتي دشمنان اسلام خوراك فــراهم مي كردند . اينكه امام (س) در وصيت نامه الهي - سياسي خود اعلام كردند ميزان حال فعلي افراد است، براي همين است كه مي دانستند انسان ها در معرض لغزش و خطا قرار دارند و مورد امتحـان قرار مي گيرند و چه بسا كساني به رغم پيشينه هــاي درخشان و فداكــاري هاي فراوان در روز امتحان رفوزه مي شوند و همه اهداف و آرمان هاي اسلامي را در راه آز و نياز نفساني سودا مي كنند.
چنانكه ديديم در جريان هـاي اخير نيز هاشمي رفسنجاني ، كروبي ، ميرحسين موسوي و خاتمي امتحان بدي دادند و براي اينكه در قدرت سهمي ندارند همه آرمــان هـا و اهداف مقدس را زيــر پا گذاشتند و اگــر مي توانستند آمــاده بودند ايران را به حمام خـون بدل كنند تا به قــدرت دست يابند . اگر بـرخي از اين جنابان پيرو مولايمـان حضرت علي (ع) بودند حتي اگــر بــاور داشتند كه در انتخـــابات اكثريت را داشتند و آراي آنهــا ناديده گــرفته شده، بايد علي گونه بــردباري و شكيبايي پيشه مي كردند و آب به آسياب دشمن نمي ريختند و كشور را به تشنج و آشوب نمي كشيدند ، ليكن چــه مي توان كــرد كــه بسيار ي از كسان تنهــا در شعــار پيرو علي و در عمل از پيروان دل خسته مخـــالفان آن حضرت هستند . خوش بود گر محك تجربه آيد به ميان تا سيه روي شود هر كه در آن غش باشد .
 

  ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
آدرس سایت یا وبلاگ :
   مشخصات من نمایش داده شود
نظر شما : 

تمامی حقوق این سایت متعلق به بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی می‌باشد.

Copyright © iranemoaser.ir . All rights reserved.